ДЗЕДАВІЦА

НОГІ
Меню сайту
Форма уваходу
Пошук
Сябры сайту
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz
 • Статыстыка

  Анлайн усяго: 1
  Гасцей: 1
  Карыстальнікаў: 0

  НОГІ

  Як сімвал нізу маюць у міфапаэтычнай карціне свету беларусаў амбівалентнае значэнне. З аднаго боку, яны задзейнічаны ў абрадах з семантыкай жыцця, нараджэння, урадлівасці, а з другога – нясуць сему смерці, ліха. Н. уперад выносяць нябожчыка, каб не вяртаўся назад і не “пацягнуў” за сабой іншых сямейнікаў.

  Наведаўшы нябожчыка, трэба глядзець яму на Н., і ён ніколі не сасніцца і не навядзе страху, рэкамендавалася і дакрануцца да яго нагі, каб потым не баяцца. Такія кантэксты абапіраюцца на сімволіку нагі, ступні як той кропкі, што наўпрост судакранаецца з зямлёю і служыць першым мосцікам на шляху на той свет.

  Таму Н. блізкія да падземных, хтанічных прастораў і да іх насельнікаў. Паўсюль забаранялася седзячы хістаць Н. – “чарцей калышаш”, церці жанчыне нагой аб нагу, што як быццам спрыяе размнажэнню чарцей і русалак, гл. таксама “Ны мый ногы ногою – останысься вдовою”. Этыкетны тэст наступання на нагу звязаны з вядомым сімвалам падпарадкавання – папіхання нагою; на нагу наступалі чарадзею, каб паралізаваць яго сілу.

  У побытавых сітуацыях наступанне тлумачылася як знак увагі ў дачыненнях полаў між сабою, як выказванне згоды. Падобнае стасуецца з пэўнай эратычнай функцыяй актаў абування, таптання, якія становяцца метафарамі прадуктавальнага акта. Сувязь таптання нагой і ўраджаю прасочваецца ў вядомых радках (і адпаведных рытуалах):

  “Дзе каза нагою, там жыта капою”;

  “А я, маладзенькая, рож тапчу, зялёнае жыта вытапчу”;

  “Дзе карагод ходзіць, там жыта родзіць”.

  У народнай свядомасці ўстойліва замацавалася асацыятыўная сувязь Н. чалавека з лапкамі птушак – “калі вясной першы раз убачыш бусла, як стаіць, будуць ногі балець, а калі ляціць, трэба пабегчы за ім, і ногі будуць хуткія і здаровыя”. А. Б. Страхаў звязвае з найменнем голені лексему “галёпа” – абрадавае печыва, прызначанае буслу. (Беларуская міталогія).

  Крыніца: http://rv-blr.com/dictonary?alpha=&authenticity_token=7ac738a48b166025e45f6b2c67b725bd415bc85e&page=1

  НОГІ

  Т.А.Агапкіна Ногі - адна з самых міфалагізаваных частак чалавечага цела. Ногі злучаны з хтанічным пачаткам, паколькі больш іншых частак цела набліжаны да зямлі і з ёй сутыкаюцца. Вядома забарона хадзіць басанож па зямлі да Звеставання (асноўнай каляндарнай мяжы года). Кантакт з зямлёй у перыяд, калі тут валадараць хтанічныя сілы, калі яна знаходзіцца ў стане зімовага сну, лічыўся небяспечным.

  Верылі, што прылятаючыя увесну жаўрукі дзюбалі дзецям ногі і рукі, з-за чаго ў апошніх з'яўляліся цыпкі, скура на нагах трэскалася і чырванела. Відаць, гэта можна разглядаць як пакаранне, адрасаванае тым, хто парушае забарону і раней дазволенага тэрміна адважваецца агаліць Ногі і крануць зямлю.

  Разам з тым менавіта праз Ногі (асабліва босыя) у зямлю адпраўлялі (перадавалі) усё тое, ад чаго імкнуліся пазбавіцца. У балгараў, напрыклад, калі на вяселлі высвятлялася, што нявеста апынулася "нецнатлівай", свякруха танчыла басанож прама па зямлі, каб усё дрэннае сышло ў зямлю і не адбілася ні на людзях, ні на гаспадарцы.

  Матывы Ног, якія, сутыкаючыся з зямлёй, "прымаюць на сябе" ўсю выходную ад зямлі небяспеку, прыкметныя ў замовах (галоўным чынам ад хвароб скаціны). У іх можа апісвацца, як хвароба ўваходзіць у жывёлу праз Ногі: "Iшлi пералогі [хвароба скаціны] па шырокай дароГі ды каню ў ногі, а з ног у пысу, а з пысы ў ноздры і г.д.", а таксама і зваротны працэс - то, як хвароба пакідае цела жывёлы праз ногі і сыходзіць прочкі: "Пайшла тая кроу ў рогi, а з рог у ногі ды ўпала i прапала" .

  Семантыка Ног актуалізуецца і ў памінальных рытуалах. Пар. хоць бы выконваемую дагэтуль практыку хаваць памерлых у абутку (па перавазе новым) - для таго, каб яны маглі пераадолець цяжкі і доўгі шлях з гэтага свету ў "той свет"; звычай выносіць нябожчыка з хаты наперад нагамі (каб ён сышоў канчаткова і не вяртаўся, каб не адвёў за сабой іншых); казачныя матывы жалезнага абутку, якую герой ці гераіня, якія адпраўляюцца ў "трыдзевятае царства", прасілі для іх скаваць; папулярныя ў міфалагічных аповядах матывы слядоў, пакінутых продкамі ў памінальныя дні на папярэдне рассыпаным на падлозе попеле ці пяску.

  З іншага боку, "хадзячага" нябожчыка ці вампіра пазбаўляюць магчымасці "хадзіць" і шкодзіць жывым, "адбіраючы" ў яго менавіта здольнасць да хады: пратыкаюць пятку іголкай, падразаюць жылы пад каленамі і інш. Аналагічным чынам інтэрпрэтуюцца археолагамі і абпаленыя ніжнія часткі шкілетаў, знойдзеных у старажытных пахаваннях пачатку XI ст. Праз матывы, злучаныя з Нагамі, у славянскіх вераваннях рэалізуецца апазіцыя чалавек - нечалавек.

  Адным з праяў хтанічнага пачатку ў міфалагічных персанажаў з'яўляецца характэрная кульгавасць, аднаногасць ці безногасць, адмысловая хада, няздольнасць хадзіць і нетыповыя для чалавека спосабы перасоўвання: пакажам хоць бы на Бабу-ягу, якая ляжыць на печы ці лятучую ў ступе, ці на зааморфнасць канечнасцяў у некаторых персанажаў, напрыклад, на капыты чорта.

  Дачыненне Ног да ніжняга, хтанічнага свету тлумачыць павер'е, паводле якога, калі чалавек ляжыць на божай пасцелі, у галовах у яго знаходзяцца анёлы, а ў нагах - чорт; практыкаваны ў чорнай магіі звычай здзяйсняць хросны знак, водзячы нагой па зямлі, а таксама ўсходнеславянская забарона качаць нагой, закінуўшы нагу на нагу, паколькі ў гэтым выпадку чалавек нібы "калыша", "качае" ці "цешыць" чарцей.

  Паказальна, што пранікненне ў "антысвет", населены дэманамі, роўна як і выйсце з яго, ажыццяўляюцца першым чынам з дапамогай Ног. Каб убачыць дамавіка, трэба было, стоячы на прыступцы адрыны ці закінутай хаты, паглядзець у двор назад, уніз, праз уласныя расстаўленыя Ногі. Каб пазбавіцца ад падкопаў лесуна і знайсці дарогу дахаты заблуднаму чалавеку трэба было паглядзець назад праз расстаўленыя Ногі.

  Тэма недасканаласці ног (канечнасцяў) - продкаў, міфалагічных персанажаў і хтанічных жывёл - прымушае звярнуць увагу і на нованароджаных, якія не так даўно з'явіліся ў гэтым свеце і яшчэ не зусім да яго адаптаваных, што, з міфалагічнага пункта гледжання, выяўляецца, між іншым, і ў няздольнасці да хады.

  Працэс выхавання і "вырошчвання" дзіцяці апісваецца ў мове выразам паставіць/ставіць на ногі, пар. таксама ў замове, чытанай над нованароджаным: "Ножкі, хадзіце, сваё цела носіце ". Перыферыйнасць нованароджанага, яго блізкасць да памежжа светаў і - як следства - да хтанічнага пачатку прыкметная ў звычаі змяшчаць дзіця калі не ў зыбцы, то ў нагах у маці. Велізарнае значэнне надавалася Нагам у сістэме звычаяў і забарон, злучаных з дзіцем і яго першымі крокамі.

  У паўднёвых славян цяжарнай не рэкамендавалася есць ножкі хатніх жывёл, каб у дзіцяці пры хадзе не трашчалі суставы, а таксама сядзець, скрыжаваўшы Ногі, каб у дзіцяці не запляталіся ногі пры хадзе. У рускіх ужо пры адыманні ад грудзей дзіцяці жадалі: "Пашлі табе Бог семера ног"; адпаведныя формулы са згадваннем "жалезных", "залатых" і "кізілавых" ног прамаўлялі і паўднёвыя славяне пры першых кроках дзіцяці.

  Паўднёвыя славяне пасля першага года жыцця дзіцяці здзяйснялі рытуал, званы "праходніца": выпякалі адмысловы хлеб (часта велічынёй са ступню ці з адбіткам дзіцячай ножкі), урачыста пераламлялі і раздавалі яго гасцям. Калі дзіця доўга не пачынала хадзіць і пакутавала "сідзякамі", усходнія славяне тлумачылі гэта тым, што яго Ногі перавязаны нябачнымі путамі, якія трэба было сімвалічна "разрэзаць" паміж ног дзіцяці.

  Ногі злучаны з матэрыяльна-целавым нізам, што тлумачыць шэраг магічных дзеянняў, накіраваных на стымуляванне ўзнаўлення. У славянскіх калядных песнях пры "кіраванні казы" сустракаецца матыў "дзе каза нагою, там жыта капою", які таксама злучае Ногі з прадукцыйным пачаткам. Па тых жа чыннікам магічныя і абрадавыя дзеянні з удзелам ног маюць матрыманіяльна-эратычныя канатацыі.

  Прыкладам таму могуць служыць абрады з "калодкай", калі на масленіцу маладому хлопцу ці дзяўчыне, своечасова якія не ўступілі ў шлюб, прывязвалі да нагі палена ці кавалак дрэва, сімвалізаваўшыя адсутную ў іх шлюбную пару. На захадзе славянскага свету вядомы таксама звычай масленічнага "падковывання" дзяўчат на выданне і маладых жанчын, калі кампанія хлопцаў абыходзіла тыя хаты ў сяле, дзе жылі дзяўчаты, і ражаны "каваль" "падкоўваў" дзяўчатам ногі, каб яны не збівалі іх падчас танцаў.

  Прыналежнасцю Ног да матэрыяльна-целавага нізу матываваны некаторыя забароны, у прыватнасці зафіксаваны яшчэ А. Олеарыям у XVII ст. у Рускіх забарона ляжаць на лаве ў хаце нагамі да абразоў, каб не абражаць іх, а таксама вядома рускім забарона расстаўляць ногі, стоячы на малітве, інакш паміж імі праскочыць нячысцік.

  Здаровыя ("жвавыя", "дужыя") Ногі былі мэтай шматлікіх рытуалаў і магічных дзеянняў: у свята (звычайна пад Каляды) клалі падчас трапезы пад стол кавалак жалеза ці металічны прадмет, на які ўсе ставілі Ногі, каб яны былі "жалезнымі", ці закопвалі такі прадмет пад парогам, каб кожны, хто наступіць на яго, меў здаровыя Ногі;

  у Іванаў дзень бегалі басанож па роснай траве; падвешвалі да абразоў срэбныя "ножкі"- воцівы, просячы святых пра збавенне ад хвароб ног. Каб засцерагчы чалавека ад хвароб і псуты, чырвонымі ніткамі перавязвалі тыя часткі чалавечага цела, якія асэнсоўваліся як яго межы (шыю, рукі і Ногі ).

  Літ.: Седакова И.А. Первые шаги ребенка: магия и мифология ходьбы // Концепт движения в языке и культуре. М., 1996. С. 284-305.

  Крыніца: http://www.pagan.ru/slowar/n/nogi8.php
  Copyright MyCorp © 2024
  Конструктор сайтов - uCoz